Affordable Access

Modeliranje uplinjanja biomase s simulacijskim okoljem COCO

Authors
  • Todorovski, Filip
Publication Date
Jun 29, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Biomasa je obnovljiv vir energije in predstavlja učinkovito in trajnostno alternativo fosilnim gorivom. Poleg zmanjšanja ogljičnega odtisa omogoča tudi čiščenje tal v onesnaženih predelih z absorpcijo težkih kovin. V magistrski nalogi je bil narejen kinetični model procesa uplinjanja biooglja, pridobljenega iz procesa pirolize borovega lesa z uporabo programskega okolja COCO. Analiza sestave sinteznega plina kot produkta uplinjanja je bila narejena v temperaturnem območju 650 °C–1400 °C, velikosti volumna reaktorja 0,5 m3–75 m3 ter razmerju med paro in ogljem 0,1–4,5. Primerjava rezultatov modela in eksperimentalnih rezultatov dostopnih v literaturi je pokazala dobro ujemanje. Ugotovili smo, da se pri temperaturah nad 1100 ? (odvisno od volumna reaktorja) v sinteznem plinu zmanjša delež vodika zaradi ravnotežne narave reakcije parnega reformiranja. Na sestavo sinteznega plina prav tako močno vpliva razmerje med vodno paro in bioogljem. S povečanjem deleža vodne pare se povečuje delež vodika, medtem ko se deleža CO in CH4 zmanjšujeta, s čimer se poveča učinkovitost konverzije biooglja v sintezni plin z večjo vsebnostjo vodika.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times