Affordable Access

Mobiltelefonen och portabel filmljudinspelning : Jämförelse av ljudkvalitet mellan mobiltelefoner och professionella filmljudinspelare / The mobile phone and portable audio recording

Authors
  • Persson, Christoffer
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna studie syftar till att undersöka ljudkvaliteter som lyssnare uppfattar som jämförbart hörbara hos portabla inspelningsenheter, och vad som skulle kunna utmärka dessa skillnader. Ett kvalitativt och kvantitativt online-test genomfördes där undersökningsmaterialet bestod av förinspelade ljudfiler som deltagarna fick bedöma på intervall skala och kommentera om deras like inför ljudfilernas kvalitet. Ljudfilerna bestod av förinspelad dialog vilket två av dialogerna var inspelade med Samsung mobiler som drivmedel åt inspelningsförstärkaren, Scarlett 2i2 gen 2+Samsung A51 och iRig Pre HD+Galaxy S10. medan de resterande dialog ljuden var inspelade med portabla fältinspelare tilldelade ifrån högskolan dalarna, Zoom H4n Prooch Zoom F8N. Resultatet visade sig att Scarlett+Samsung A51 var jämförbar i kvalitet motsvarande de andra inspelningsenheterna. Marginalerna var dock minimala och många informanter påstod sig inte kunna höra några skillnader, vilket visade sig att lyssningsmiljön och tidigare erfarenheter av lyssningstest hade en påverkan hos informanter. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times