Affordable Access

Mobilní lexikon zvířat ZOO Praha / Mobile animal lexicon ZOO Praha

Authors
  • košut, ondřej
Publication Date
Feb 06, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Práce popisuje tvorbu doprovodné aplikace ZOO Praha pro mobilní zařízení se systémem Android, za využití volně dostupných dat z portálu opendata.praha.eu. Práce se zabývá celým procesem vývoje aplikace. Rozebírá dostupná data a navrhuje na jejich základě požadavky na aplikaci. Navrhuje, jak mají být data uložena v databázi a popisuje nasazení databáze do cloudového systému. Popisuje tvorbu, nasazení a testování serveru, který data aktualizuje a poskytuje koncové aplikaci. Rozebírá návrh uživatelského rozhraní, implementaci aplikace i její testování -- jak uživatelské, tak automatické. Popisuje také proces publikace aplikace do obchodu Google Play. Práce takto dává dohromady ucelený popis procesu vzniku aplikace od jejího návrhu až po její zveřejnění. / This thesis describes the process of creating an application for the Prague ZOO for Android devices, with the usage of freely available data from the website opendata.praha.eu. The thesis goes through the whole process of creating the application. Thesis analyses the available data and describes requirements for the application based on this analysis. Thesis describes how the data needs to be stored in database and describes the process of deploying this database to a cloud. Then, the thesis describes the process of creating, deploying, and testing of a server, that updates the database and provides this data to the application. User interface design of the Android application is created, implementation is described, and testing is described -- both user testing and automatic testing. Thesis describes the process of publishing the application to the Google Play store. In this way, this thesis puts together a full description of the process of creating an application from the initial analysis all the way through to the publishing.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times