Affordable Access

Mobilní klient pro aplikaci Journal / Mobile client for Journal application

Authors
  • fukalová, martina
Publication Date
Sep 03, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato práce se zabývá vytvořením mobilního klienta pro webovou aplikaci Journal, již dříve vytvořenou v rámci jiné bakalářské práce, na jejíž funkcionalitu tento mobilní klient navazuje. Tato mobilní aplikace, podobně jako její webová verze, poskytuje funkce pro vedení deníku v chytrém telefonu, tedy ukládání osobních záznamů o důležitých událostech, s možností jejich zobrazení na mapě či v kalendáři, přikládání příloh a přehledného vyhledávání. Součástí této bakalářské práce je rovněž analýza konkurenčních řešení se zhodnocením přínosu právě této mobilní aplikace. / This bachelor thesis deals with a creation of mobile client for web application Journal which were created previously within another bachelor thesis, the functionality of which this mobile client follows and extends. This mobile application, like its web version, provides functions for keeping a diary in a smartphone, it means storing personal records of important events, with the possibility of displaying them on a map or calendar, attaching attachments and clear search. A part of this bachelor's thesis is also an analysis of competing solutions with an evaluation of the benefits of this mobile application.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times