Affordable Access

Mobilní aplikace Seznamovák / Mobile application Seznamovák

Authors
  • kučerová, michaela
Publication Date
Jan 28, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato práce se zabývá vývojem mobilní aplikace Seznamovák pro operační systém Android v programovacím jazyce Kotlin. Součástí práce je analýza původní verze aplikace společně se stanovením požadavků kladených na nové řešení, na které navazuje návrh a implementace tohoto řešení. Nakonec se práce zabývá uživatelským testováním aplikace. Výsledkem práce je funkční mobilní aplikace, jež bude sloužit účastníkům a organizátorům seznamovacího kurzu Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze. / The focus of this thesis is the development of the mobile application Seznamovák for Android operating system written in Kotlin programming language. The thesis includes an analysis of the original version of the application together with the definition of the requirements for the new solution, which is followed by the design and implementation of this solution. Finally, the thesis deals with the user testing of the application. The result of this thesis is a functional mobile application that will serve the participants and organizers of the introductory course of the Faculty of Information Technology of the Czech Technical University in Prague.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times