Affordable Access

Mobilní aplikace pro ovládání digitronových hodin / Control application for nixie clock for mobile phones

Authors
  • verner, david
Publication Date
Jun 18, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zaměřuje na vývoj mobilní aplikace pro operační systém Android, která bude sloužit k ovládání digitronových hodin. Práce se zabývá analýzou komunikačího protokolu Bluetooth Low Energy, návrh komunikačního formátu mezi digitronovými hodinami a aplikací a návrhem aplikace samotné. Vyvinutá aplikace byla důsledně testována pomocí simulovaných hodin (implementovaných na zařízení STM32WB55 Nucleo), protože digitronové hodiny (jakožto součást jiné bakalářské práce) nebyly dostupné. Výsledkem této práce je funkční Android aplikace pro mobilní zařízení, která umožňuje ovládaní digitronových hodin pomocí protokolu Bluetooth Low Energy. / This bachelor thesis focuses on developing an Android application, which will serve as a controller for a nixie clock. The thesis presents an analysis of Bluetooth Low Energy communication protocol, designing a communication format between the nixie clock and the Android application, and the Android application itself. The developed application extensively tested against a simulator (implemented using an STM32WB55 Nucleo device) because the nixie clock hardware (as part of another bachelor thesis) was far from being ready. The result of this thesis is a functional Android application for mobile devices, which allows controlling nixie clocks using Bluetooth Low Energy protocol.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times