Affordable Access

Mobilní aplikace pro amatérskou tenisovou ligu / Mobile application for an amateur tennis league

Authors
  • steuer, jan
Publication Date
Jun 20, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro ulehčení organizace tenisové ligy. Čtenáře postupně provede jednotlivými fázemi tvorby softwaru - analýzou, návrhem, implementací a testováním. Zpočátku vysvětlí problémovou doménu a navrhe řešení aplikace. Poté zasvětí čtenáře do úvodu vývoje Android aplikací a nabídne zajímavé body implementace. V samotném konci pak zejména popíše průběh uživatelského testování. Výstupem této práce je funkční a uživatelsky přívětivá Android aplikace, která nahrazuje dosavadní způsob organizace ligy AMTEL Opava. / This bachelor thesis deals with the development of a mobile application to facilitate the organization of a tennis league. The reader is gradually guided through the individual phases of software development - analysis, design, implementation and testing. Initially, the thesis puts an interpretation on the problem domain and proposes an application solution. It then familiarises the reader with the introduction to Android application development and offers interesting implementation points. At the very end, it mainly describes the progression of user testing. The output of this thesis is a functioning and user-friendly Android application, which replaces the current way of organizing the AMTEL Opava league.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times