Affordable Access

Mnenja učenk in učencev o delitvi gospodinjskih opravil v družini in njihovo opravljanje le-teh

Authors
  • Boštjančič, Kaja
Publication Date
Jul 25, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V magistrski nalogi obravnavamo problematiko delitve gospodinjskih opravil med družinskimi članicami in člani ter stereotipne povezave z njo. Pokažemo, da se je delitev gospodinjskih opravil v družini po spolu od 19. stoletja naprej spreminjala in je bila odvisna tudi od položaja, ki ga je družina zasedala v družbeni strukturi. V nadaljevanju besedila obravnavamo vzgojo otrok. Otrokom družina oziroma pomembni Drugi od rojstva naprej posredujejo simbolno mrežo s prevladujočimi družbenimi pomeni, ki zadevajo spol in spolne vloge. Otrok v procesu vzgoje in socializacije usvaja tudi tipizacijske sheme oziroma stereotipe, ki so povezani z nalogami in opravili v družini, ki so v družbi spolno zaznamovana kot tipično ženska oziroma moška. Teoretični del naloge sklenemo s predstavitvijo izsledkov tujih in domačih raziskav glede vključenosti otrok in mladostnikov v gospodinjska opravila v družini. V empiričnem delu magistrske naloge ugotavljamo, v kolikšni meri so stereotipi, ki zadevajo delitev gospodinjskih opravil po spolu med odraslimi v družini, prisotni med učenkami in učenci tretjega triletja osnovne šole v Sloveniji. Zanimala so nas njihova stališča o delitvi gospodinjskih opravil med spoloma v družini in razlogi, zaradi katerih naj bi moški in ženske v družini opravljali po spolu razdeljena gospodinjska opravila. Zanimalo pa nas je tudi, katera gospodinjska opravila, ki so v družbi spolno zaznamovana kot tipično ženska, v družini opravljajo učenke in učenci tretjega triletja osnovne šole. Izsledki naše raziskave kažejo, da so stereotipi, ki zadevajo delitev gospodinjskih opravil po spolu med odraslimi v družini, prisotni med učenkami in učenci tretjega triletja osnovne šole v Sloveniji, da pa tako učenke kot učenci v družini opravljajo gospodinjska opravila, ki so v družbi spolno zaznamovana kot tipično ženska, a jih učenke opravljajo v večjem deležu kot učenci.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times