Affordable Access

Mnenja in dejstva o plačni vrzeli po spolu v Sloveniji

Authors
  • Kunstelj, Živa
Publication Date
Sep 23, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V Sloveniji že dolgo obstaja ustrezna zakonodaja na področju enakosti spolov in relativni enakosti v zaposlenosti ter izobrazbi žensk in moških, a kljub temu prihaja do dohodkovne neenakost med spoloma. Posebno mesto v tej tematiki ima plačna vrzel med spoloma. To je tudi naš raziskovalni problem. Zanimalo nas je, kakšno je mnenje splošne populacije o razlikah v plačah med spoloma. Ali se ljudje zavedajo, da je problematika v Sloveniji prisotna, kako to problematiko vidijo, so se z njo že srečali ... V nalogi smo želeli pokazati in opozoriti na pomanjkljivosti na tem področju v naši državi, ugotoviti, kje oz. v čem tičijo razlogi, da razlike ostajajo in se situacija skoraj ne izboljšuje. Glavno vprašanje naloge je bilo, kakšno je mnenje splošne populacije o obstoju in razlogih za plačno vrzel po spolu v Sloveniji. To smo v prvem delu naloge preverili s pomočjo razpoložljive literature. Nato pa smo izvedli še spletno anketo, kjer smo preverjali, kako na obravnavano tematiko gleda izbrana populacija.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times