Affordable Access

Mitološka mozaičnost v dramatiki Rudija Šeliga

Authors
  • Lozančič, Gabriela
Publication Date
Sep 15, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomski nalogi sem analizirala mitološke prvine v treh dramah Rudija Šeliga, to so Lepa Vida, Čarovnica iz Zgornje Davče in Svatba. Ukvarjala sem se s staroslovansko motiviko, poganskimi obredi in ljudskimi običaji, ki predstavljajo rdečo nit diplomske naloge. Zanimala so me predvsem poganska božanstva in simbolika ritualov ob njihovem čaščenju. Zaradi raznovrstnih tem povezanih z magičnostjo, sem svojo analizo razdelila v štiri poglavja. Prvo poglavje Vijoličasto hrepenenje odpira področje Šeligove interpretacije lepovidskega motiva in njegove posebnosti. Sledi poglavje Obredje prehodov, kjer me je zanimal način prehoda glavnih junakinj v ekstazo in vzpostavljanje komunikacije s transcendenco. Vihar božanske energije je naslednji sklop, kjer sem raziskovala glavna poganska božanstva, ki se pojavljajo v dramah, in glavne junakinje kot polboginje. Zadnje poglavje pa nosi naslov Kataklizmatični kraji, kjer sem se osredotočala na posebno prostorsko umeščenost junakinj v ekstatičnih trenutkih, ki reflektira njihovo notranjo razklanost. Vse tri junakinje so zaradi svoje drugačnosti izločene iz družbe in posledično uničene. Avtor skozi sovražnost družbe do nekdaj svetih vrednot in idealov prikaže sodobni potrošniški svet brez kakršnekoli transcendence, obenem pa mu nasproti postavlja princip magičnega (neo)poganstva, ki v ospredje postavlja izgubljeno čustvenost in domišljijo.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times