Affordable Access

Mišično-skeletne poškodbe radioloških inženirjev

Authors
  • Cekuta, Helena
  • Trožić, Šejla
Publication Date
Aug 23, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Uvod: Težave mišično–skeletnega sistema, nastale pri delu, predstavljajo velik poklicni problem med radiološkimi inženirji. Napačni načini dvigovanja in prestavljanja pacientov spadajo med glavne vzroke za omenjene težave, k dodatni obremenitvi pa pripomoreta še prisilna in nepravilna drža. Namen: Namen naše diplomske naloge je raziskati mišično–skeletne bolečine in poškodbe radioloških inženirjev, nastale pri delu, ter ugotoviti njihovo povezanost z določenimi dejavniki, na primer starostjo, telesno aktivnostjo itd. Metode dela: Podatke smo zbirali z anonimnim spletnim vprašalnikom, namenjenim izključno RI, vseboval pa je 16 vprašanj. Dobljene odgovore smo po anketiranju analizirali in jih primerjali z ugotovitvami iz literature. Rezultati: Anketo je izpolnilo 60 RI, od tega 35 žensk in 25 moških, njihova starost pa se je gibala med 20. in 59. letom. Od vseh anketirancev jih je 65 % dejalo, da imajo neke vrste bolečine, za katere menijo, da so povezane z delom v njihovi stroki. RI najbolj obremenjuje prestavljanje pacientov z bolnišničnih postelj (3,9) in invalidskih vozičkov (3,8) ter istočasno dvigovanje pacienta in namestitev detektorja ali kasete podenj (3,4). Anketirani so v povprečju najvišjo stopnjo bolečine občutili v predelu lumbosakralne hrbtenice (3,3), sledili sta vratna hrbtenica (2,7) in ramena (2,2). 49 % RI je zaradi omenjenih bolečin poiskalo zdravniško pomoč, 58 % le-teh pa je potrebovalo bolniško odsotnost. Razprava in zaključek: Prisotnost bolečin sorazmerno narašča z ITM-jem, starost in telesna aktivnost pa nimata vpliva na le-te. Bolečine so pogostejše pri tistih, ki so zaposleni na primarni in terciarni ravni, kot pri tistih na sekundarni, prisotnost bolečin pa narašča z delovno dobo. Skoraj polovica RI je poiskala zdravniško pomoč, večini pa so diagnosticirali diskus hernijo, zvin in nateg mišice. Kar tretjina vseh RI z bolečinami je zaradi diagnosticiranih stanj potrebovala bolniško odsotnost. RI v Sloveniji so kljub bolečinam, nastalim pri delu, v veliki meri zadovoljni s svojim poklicem, saj jih je kar 90 % nivo svojega zadovoljstva ocenilo s 5 ali 4. Menimo, da bi se na podlagi naše diplomske naloge lahko uvedle določene spremembe, ki bi pripeljale do postopnega zmanjšanja bolečin in še večjega zadovoljstva radioloških inženirjev s svojim poklicem.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times