Affordable Access

Minder ammoniakemissie uit de melkveehouderij in het veenweidegebied : 25% reductie een haalbaar doel

Authors
  • Verloop, Koos
  • Verhoeff, Teus
  • Oenema, Oenema
  • Hoving, Idse
  • Meerkerk, Barend
  • Huijsmans, Jan
  • Migchels, Gerard
  • de Haan, Michel
  • van Eekeren, Nick
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links
Report this publication

Statistics

Seen <100 times