Affordable Access

Migrace nízkokvalifikovaných pracovníků v ČR / Migration of Low Qualified Employees in the Czech Republic

Authors
  • Macajová, Lenka
Publication Date
Jan 01, 2010
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 04/07/2011 / Cílem práce je charakteristika nízkokvalifikovaných zahraničních pracovníků zaměstnaných na českém trhu práce. Na analýzu pracovní migrace je pohlíženo z několika aspektů, a to podle ekonomické aktivity migrantů, genderu, zdrojových zemí migrace a vzdělání. První část práce je věnována vybraným teoriím migrace a vymezení základních pojmů spojených s migrací. Ve druhé části jsou popsány legislativní podmínky zaměstnávání cizinců, které jsou rozděleny na zaměstnávání cizinců z EU/EHP a Švýcarska a na zaměstnávání cizinců z třetích zemí. Třetí část je zaměřena na vývoj migrační a integrační politiky ČR, kde jsou zohledněny legislativní změny zaměstnávání cizinců, které tento vývoj ovlivnily. Poslední část je věnována vývoji pracovní migrace nízkokvalifikovaných pracovních sil do České republiky, analýze kvalifikace a rozboru ekonomických činností cizinců evidovaných na ÚP. / The main objective of this thesis is to characterize low qualified foreign workers employed on the Czech labour market. The analysis of labor migration is viewed from many aspects. Namely it is economic activity of migrants, gender, source country of migration and education. The first part of the thesis deals with selected theory of migration and specification of main terms connected with migration. The second part consists of description of legislative terms of employment of foreigners which are divided into two groups: employment of foreigners from EU/EHP and Switzerland, employment of foreigners from the third countries. The third part is focused on Czech political migration and integration policies and their development. The last part included the analysis of development of low qualified immigrants labour force in the Czech Republic. / 156 - Katedra národohospodářská / dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times