Affordable Access

Migraciones digitales de lectura y escritura en estudiantes universitarios

Authors
  • Argüello Guzmán, Luis Alfonso
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
DIALNET
Keywords
Language
Spanish
License
Unknown
External links

Abstract

Aquest text presenta un fenomen comunicacional de lectura i escriptura en l'horitzó dels nous mitjans electrònics. El disseny metodològic és de caràcter etnogràfic, perquè s'ha fet un registre d'observació de situacions d'escriptura i lectura. L'anàlisi es duu a terme a partir de les categories cultura material escrita, interacció text-pantalla, intertextualitat, migracions digitals i convergència d'alfabets. Els resultats es fan evidents en les migracions digitals del lector i escriptor universitari quan organitza una pàgina, en la influència de Google en la cerca i selecció de fonts documentals i bibliogràfiques, i també en la manera d'incorporar citacions als textos. / Aquest text presenta un fenomen comunicacional de lectura i escriptura en l'horitzó dels nous mitjans electrònics. El disseny metodològic és de caràcter etnogràfic, perquè s'ha fet un registre d'observació de situacions d'escriptura i lectura. L'anàlisi es duu a terme a partir de les categories cultura material escrita, interacció text-pantalla, intertextualitat, migracions digitals i convergència d'alfabets. Els resultats es fan evidents en les migracions digitals del lector i escriptor universitari quan organitza una pàgina, en la influència de Google en la cerca i selecció de fonts documentals i bibliogràfiques, i també en la manera d'incorporar citacions als textos. / Este texto presenta un fenómeno comunicacional de lectura y escritura en el horizonte de los nuevos medios electrónicos. El diseño metodológico es de carácter etnográfico por cuanto se ha realizado un registro de observación de situaciones de escritura y lectura. El análisis se realiza a partir de las categorías de cultura material escrita, interacción texto-pantalla, intertextualidad, migraciones digitales y convergencia de alfabetos. Los resultados se hacen evidentes en las migraciones digitales del lector y escritor universitario al organizar una página, en la influencia de Google en la búsqueda y selección de fuentes documentales y bibliográficas, así como en la forma de incorporar citas en los textos.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times