Affordable Access

Między Krywaniem Tetmajera a Krywaniem Goorala – intermedialne losy jednej pieśni / Between Tetmajer’s Krywań and Krywań by Gooral – Intermedial Fates of One Song

Authors
  • Kościelniak-Woźniak, Maria
Publication Date
Dec 30, 2021
Source
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (University of Lodz Repository)
Keywords
Language
Polish
License
Green
External links

Abstract

The article aims to analyse changes in the functioning of the song titled Hej, Krywaniu (Hey, Kriváň) and their relation to trends in pop culture. Tracing the cross-media shifts has contributed to and complemented the multidimensional research on Kriváň, which earlier failed to take into account the performative framing of new meanings and has not included audiovisual arts in its field of interest. The paper is an attempt to build a bridge between traditional studies of Tatra literature and the modern optics of the performative turn, as well as a new understanding of intertextuality and intermediality. The analysis focuses on the poem Hej, Krywaniu from the volume of Kazimierz Tetmajer’s short stories titled Na Skalnem Podhalu, a folk song, the song Krywaniu, Krywaniu by Skaldowie band, a fragment of the film Operacja Samum and Gooral’s performance at the Woodstock Festival Poland in 2013 and his music video for the latest reinterpretation of the song. / Artykuł ma na celu analizę zmian w funkcjonowaniu utworu Hej, Krywaniu i ich związku z trendami obecnymi w popkulturze. Prześledzenie międzymedialnych przesunięć stało się przyczynkiem do podjęcia wielowymiarowych badań nad Krywaniem oraz uzupełnienia dotychczasowych, bowiem do tej pory nie uwzględniały one performatywnego ujęcia nowych sensów i nie włączały w obszar swoich zainteresowań sztuk audiowizualnych. Tekst jest próbą zbudowania mostu między tradycyjnymi metodami badania literatury tatrzańskiej a nowoczesną optyką zwrotu performatywnego i na nowo rozumianą intertekstualnością i intermedialnością. Analizie poddano wiersz Hej, Krywaniu z tomu opowiadań Kazimierza Przerwy-Tetmajera Na Skalnem Podhalu, pieśń ludową, piosenkę Krywaniu, Krywaniu zespołu Skaldowie, fragment filmu Operacja Samum oraz występ Goorala na festiwalu Przystanek Woodstock w 2013 roku i jego teledysk do najnowszej reinterpretacji tej pieśni.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times