Affordable Access

Metodologija izračunavanja indeksov za obračun razlike v ceni gradbenih storitev

Authors
  • Vehovec, Žiga
Publication Date
Sep 29, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V časih visoke inflacije se s spremembami vrednosti pogodb zaradi dviga cen materialov in storitev srečujemo vsakodnevno. Na velikih projektih se podražitve najlažje predstavi z uporabo indeksov za obračun razlike v ceni gradbenih storitev. V diplomski nalogi smo se osredotočili na trenutno metodologijo, ki jo za izračun indeksov uporablja Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala. Navedeni so razlogi za uvedbo nove metodologije, ki temelji na smernicah mednarodne Organizacije za sodelovanje in razvoj OECD ter Eurostat in na podlagi dolgoletnih izkušenj podjetja Axis d.o.o. Za objektivno reševanje sporov med naročniki in izvajalci se predlaga uvedbo indeksov po vrstah del, oziroma indekse za tipične objekte na enostavnih projektih. Opisan je postopek pridobivanja in posodabljanja cen na trgu. Na koncu je prikazana dosedanja uporaba indeksov in predlog uporabe v prihodnje. Nazorno smo predstavili metodologijo in ugotovili, da je za njeno popolno realizacijo potrebno vključiti še podjetja iz elektro in strojne stroke ter izvajalska podjetja.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times