Affordable Access

Методичні вказівки для розв’язування тестових екзаменаційних завдань з фаху освітньо-професійної програми підготовки фахівця ОКР «Магістр» спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» (друге доповнене видання)

Authors
Type
Published Article
Publication Date
Jan 01, 2015
Source
MyScienceWork
License
Unknown
Report this publication

Statistics

Seen <100 times