Affordable Access

Mesto ob morju: Idejna zasnova kulturnega centra za revitalizacijo območja Argo in Riba v Izoli

Authors
  • Tratar, Sara
Publication Date
Jan 03, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Morje nam prinaša veliko priložnosti – razvoj obmorskih mest in industrije, ki je vezana na morje. Lahko pa predstavlja tudi oviro - vse hitrejša rast gladine morja mestom grozi z vse več poplavami. Propad proizvodnih dejavnosti na slovenski obali je posledično ustvaril obširne degradirane in razvrednotene površine ter že desetletja opuščena zemljišča s propadajočo naravno in kulturno dediščino. Degradirana urbana območja so priložnost za notranji razvoj in prenovo mestnega središča. Prav tako so lahko ustrezne urbane in arhitekturne rešitve odgovor na vse bolj prisotne posledice globalnega segrevanja. Magistrska naloga obsega raziskavo teme (degradiranih industrijskih urbanih območij in regeneracijo le teh ter problematiko poplavne ogroženosti s primeri dobre prakse) in kraja ter samega območja obravnave. Sledijo analize prostora in mnenj odločevalcev urejanja prostora (občina Izola in ZVKDS Piran) ter ankete izvedene z domačini. Vse to je osnova za koncept razvoja obravnavanega območja. Cilj magistrske naloge je revitalizacija območja nekdanje tovarne Argo (tudi Arrigoni, Droga) in Riba (tudi Degrassi) v Izoli. Idejna zasnova obravnava javne vsebine ter umestitev nove družbene infrastrukture v odnosu do obstoječe. Magistrsko delo obsega urbanistično ureditev obravnavanega območja nekdanjih tovarn Argo in Riba ter arhitekturno zasnovo kulturnega centra kraja. Ureditev rešuje tudi problematiko poplavne ogroženosti obravnavanega območja. Novo družbeno središče na robu starega mestnega jedra dopolnjuje obstoječe vsebine, hkrati pa se vzpostavi novo kulturno in upravno središče mesta.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times