Affordable Access

Meritve transporta plavin na Kamniški Bistrici in Pšati

Authors
  • Jenko, Matevž
Publication Date
Jun 01, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Erozija ter posledično transport rečnih sedimentov, je pomemben in stalno prisoten proces v vseh vodotokih. S transportom materiala je povezano nenehno spreminjanje in preoblikovanje same rečne struge ter njene okolice. Zaradi tega je spremljanje in poznavanje omenjenih procesov ključno za razumevanje in trajnostno upravljanje vodotokov. V okviru diplomske naloge sem obravnaval rečni transport sedimentov, najbolj pa sem se posvetil rinjenim in lebdečim plavinam. Konkretne meritve in izračune sem izvajal na vodotokih Kamniška Bistrica in Pšata.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times