Affordable Access

Mellanchefers psykosociala arbetsmiljö : Skiljer sig upplevelsen beroende på kön och anställningstid?

Authors
  • Hallgren, Angelica
  • Randberg, Isabelle
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Unknown
External links

Abstract

Syftet med denna kvantitativa studie var att undersöka om det förelåg några skillnader i mellanchefers upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön beroende av kön och anställningstid. Den psykosociala arbetsmiljön definieras här utifrån inre arbetsmotivation, stress och rollkonflikter. Ytterligare syfte var att undersöka om någon interaktionseffekt fanns mellan kön och anställningstid. Studien genomfördes på ett större industriföretag i Mellansverige med totalt 44 mellanchefer som deltog genom att besvara en pappersenkät. Mätinstrument som användes var Basic Need Satisfaction at workscale (BNS) som mätte inre arbetsmotivation samt instrumentet COPSOQ som mätte stress och rollkonflikter. Resultatet visade på en signifikant skillnad gällande anställningstid och samhörighet, där de med en längre anställningstid skattade upplevelsen av samhörighet högre jämfört med de med kortare anställningstid. Resultatet visade inga fler skillnader gällande anställningstid samt inga skillnader beroende av kön och därmed inte heller någon interaktionseffekt.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times