Affordable Access

Mehanske lastnosti 3D natisnjenih elementov

Authors
  • Gerič Škopac, Katarina
Publication Date
Sep 25, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomski nalogi sem raziskovala kako različni parametri pri 3D tisku vplivajo na končne mehanske lastnosti izmerjene v standardnem nateznem testu. Zanimalo me je, kako stopnja prekrivanja notranjih slojev vpliva na končne mehanske lastnosti, pri tem sem upoštevala 30 % in 70 % stopnjo prekrivanja. Primerjala sem pet različnih smeri tiska in temperature tiskanja 210, 230 in 250 °C. Raziskovala sem tudi razlike med materialoma PETG in PLA-CF. Za vsak parameter, ki me je zanimal, sem natisnila serijo z dvema vzorcema. Vsaka serija je bila izvedena v A in B verziji, kjer je A imela 30 % prekrivanje notranjih slojev in B 70 % prekrivanje. Material PLA-CF ima višji modul elastičnosti kot PETG, vendar ima PLA-CF nižjo nosilnost kot PETG. Rezultati so pokazali, da je vpliv nekaterih parametrov na nosilnost jasen, pri nekateri parametrih pa bi bilo potrebno izvesti več preiskav.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times