Affordable Access

Medosebni odnosi v timu radioloških inženirjev

Authors
  • Jecl, David
  • Jecl, Tjaša
Publication Date
Jan 06, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Uvod: Medosebni odnosi v timu se kažejo kot vsakodnevne interakcije med zaposlenimi. Ti odnosi so lahko prijetni in ustvarjalni ali pa predstavljajo vir napetosti in frustracij. Naloga članov tima je, da stremijo h kvalitetnim medosebnim odnosom. Namen: Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšni so medosebni odnosi med radiološkimi inženirji v timu na vseh treh nivojih zdravstvenega varstva v izbranih slovenskih zdravstvenih ustanovah. Spoznati želimo njihovo oceno temeljnih značilnosti medosebnih odnosov na delovnem mestu. Prav tako želimo ugotoviti njihovo stopnjo pripravljenosti pri sodelovanju na strokovnih izobraževanjih. Metode dela: V teoretičnem delu smo s pomočjo pregleda literature, virov in mednarodnih baz podatkov za opis pojmov in dejstev uporabili deskriptivno metodo. V empiričnem delu smo kvantitativne podatke zbirali s pomočjo ankete. Izdelali smo anketni vprašalnik z naslovom Medosebni odnosi v timu radioloških inženirjev. Rezultati: V raziskavi je sodelovalo 100 radioloških inženirjev (51,02 % odzivnost). Med vsemi spremenljivkami je anketirancem najbolj pomembna komunikacija (M = 3,8). Percepcija anketirancev je pokazala, da najbolj vpliva na slabe medosebne odnose nezadovoljstvo z delovnimi pogoji (18,6 %). Na izobraževanja s tematiko o medosebnih odnosih bi se jih bilo pripravljenih udeležiti skupno kar 75,2 % anketiranih. Konflikti, komunikacija, vodenje na delovnem mestu in odnos do dela so povezani z medosebnimi odnosi (p < 0,05). Višje povprečne vrednosti glede medosebnih odnosov in stanja konfliktnosti, komunikacije, vodenja na delovnem mestu in odnosu do dela dosegajo manjši timi radioloških inženirjev v primerjavi z večjimi, glede na nivo zdravstvenega varstva. Razprava in zaključek: Izboljšanje ocene medosebnih odnosov nastopi ob izboljšanju reševanja konfliktov, višji kakovosti komunikacije, boljše ocene vodenja na delovnem mestu in pozitivnega odnosa do dela. V manj številčnih timih (primarni in sekundarni nivo zdravstvenega varstva) so medosebni odnosi in njegove temeljne značilnosti boljše ocenjene kot v večjih timih (terciarni nivo zdravstvenega varstva). Dobri medosebni odnosi na delovnem mestu zagotavljajo zadovoljne zaposlene, ki so pri svojem delu motivirani in delovno uspešni.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times