Affordable Access

Medición de la satisfacción a través de los atributos de la calidad percibida en una muestra de clientes de hoteles

Authors
  • Méndez Díaz, Mónica
  • Fernández Muñoz, Juan José
  • Martín Duque, Clara
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DIALNET
Keywords
Language
Spanish
License
Unknown
External links

Abstract

This study provides information on the relationship between perceived quality and satisfaction. Perceived quality is measured through four chosen attributes which are the care received, the state of the facilities, overall cleanliness and value for money. Through a sample of the perception given by clients of hotel establishments around the world, the relationships and the weight of the different dimensions of perceived quality are analyzed with the intention of recommendation. For this study a wide database is used and it allows to identify which attributes are more important for the clients when evaluating the hotel services received by hotels of different categories. / Este estudo proporciona información sobre a relación entre calidade e satisfacción percibidas. A calidade percibida mídese a través de catro atributos escollidos que son a atención recibida, o estado das instalacións, a limpeza xeral e a relación calidade-prezo. A través dunha mostra da percepción que dan os clientes dos establecementos hoteleiros de todo o mundo, analízanse as relacións e o peso das distintas dimensións da calidade percibida coa intención de recomendar. Para este estudo utilízase unha ampla base de datos e permite identificar cales son os atributos máis importantes para os clientes á hora de avaliar os servizos hoteleiros recibidos por hoteis de diferentes categorías. / Este estudio proporciona información sobre la relación entre la calidad percibida y la satisfacción. La calidad percibida se mide a través de cuatro atributos elegidos los cuales son la atención recibida, el estado de las instalaciones, la limpieza general y la relación calidad-precio. A través de una muestra de la percepción dada por clientes de establecimientos hoteleros alrededor del mundo se analizan las relaciones y el peso de las distintas dimensiones de la calidad percibida con la intención de recomendación. Para dicho estudio se utiliza una base de datos amplia y permite identificar que atributos son más importantes para los clientes en el momento de valorar los servicios hoteleros recibidos por hoteles de diferentes categorías.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times