Affordable Access

Medbesedilnost pri Katji Gorečan, Zoranu Pevcu in Kristianu Koželju

Authors
  • Tadina, Barbara
Publication Date
Jul 29, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomskem delu definiram pojem medbesedilnosti oz. intertekstualnosti in na kratko predstavim nastanek izraza, sprva kot lastnost vseh besedil, kasneje pa kot znotrajliterarni vidik besedil. Pojem v tem pomenu s seboj prinaša drugačen in celovitejši pogled na medbesedilno razsežnost besedil, določene oblike pa se pojavljajo že pred njegovim nastankom, sodijo med stare citatne figure in citatne zvrsti, ki jih v delu definiram. Raziskovalni del naloge namenjam poeziji – Katje Gorečan, Zorana Pevca in Kristiana Koželja – treh živečih pesnikov rojenih v Celju oz. okolici. Analiza zbirk Trpljenje mlade Hane, Neke noči neke deklice nekje umirajo, Hasidski pevec, Kako postati nihče in Muzej zaključenih razmerij je pokazala, da se pesniki medbesedilno navezujejo na različna besedila. Pogosteje so to znana dela, grška mitologija, biblijski motivi in filozofija, navezave na manj znana dela pa so večkrat označene ležeče ali v opombah z navedbo dela.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times