Affordable Access

Med trajnim in začasnim-akcijska strategija revitalizacije industrijske dediščine-idejna zasnova objekta ključavničarstva na območju Smodnišnice v Kamniku

Authors
  • Šimnovec, Jan
Publication Date
Feb 28, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Smodnišnica, nekoč uspešno delujoč kompleks za proizvodnjo smodnika, je danes močno degradirano območje. Stihijska in ilegalna gradnja, rušitev industrijske dediščine, nekontrolirana sečnja krajinske arhitekturne, 'monoprogramskost' rabe prostora in drobljenje lastništva območja je le nekaj primerov današnje prostorske problematike. Kljub temu, se na južnem območju kompleksa ustvarjajo novi zametki kreativne in kulturne četrti, ki počasi prodirajo v prostor in spreminjajo prostorsko politiko. Območje, z imenom Kreativna četrt Barutana, kot glavnega protagonista razvoja uporablja začasne rabe prostora. Za razliko od bolj formalnih, trajnih posegov v prostor, je njihov odziv na prostor veliko hitrejši, omogoča bolj organski in večstopenjski razvoj, njihova neformalnost pa ustvarja boljše pogoje za dialog z uporabniki prostora. Na primerih tujih in domačih dobrih praks, lahko to metodologijo prepoznamo kot uspešno strategijo revitalizacije območij in stavb. Ta se ne izrablja zgolj za začetne zagonske faze temveč kot vseživljenjska praksa stavb in območij. Projekt z enako metodologijo začasnih rab, obravnava revitalizacijo zapuščene in propadajoče delavnice Ključavničarstvo. Ta se nahaja v središču Kreativne četrti Barutana in bi s svojo prenovo predstavljala pomembno pridobitev za širitev četrti. Ključavničarstvo, kot center kulturnega in kreativnega ustvarjanja, bi postal hibrid trajnih in začasnih rab, program pa bi ostal prilagodljiv, aktualen in kritičen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times