Affordable Access

MED KUNSKAPEN I HÄNDERNA : En intervjustudie om digitala och analoga arbetssätt i samverkan inom bild på gymnasiet

Authors
  • Granholm, Therése
Publication Date
Jan 01, 2024
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Digitaliseringen har varit en del av bildundervisningen inom grund- och gymnasieskolan sedan läroplanerna reviderades 2011. Den digitala tekniken är under ständig utveckling och har inneburit ett stort ansvar för lärare vad gäller undervisning och fortbildning. Att utveckla elevernas digitala kompetens är av stor vikt, då detta ger eleverna förutsättningar att förstå digitaliseringens påverkan på samhället, använda och förstå digitala verktyg och medier, utveckla ett kritiskt, ansvarsfullt förhållningssätt samt att lösa problem och sätta idéer i handling. Digital kompetens är också en förutsättning för många bildskapande yrken. Denna undersökning har gjorts som en empirisk intervjustudie med bildlärare och elever vid en gymnasieskola i Mellansverige hösten 2023. Undersökningen har avsett att ge en inblick i hur den aktuella skolan använt digital teknik i samspel med traditionella, analoga tekniker. Utifrån en kvalitativ ansats har studien fokuserat på elevers och lärares upplevelser, reflektioner och förhållningssätt till att arbeta med både digitala och analoga tekniker.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times