Affordable Access

Med izključevanjem in nadzorom: Prostor v Foucaultovem pojmovanju oblasti

Authors
  • Klinc, Erik
Publication Date
Aug 02, 2019
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomsko delo obravnava pojem prostora v njegovem izključevalnem smislu. V prvem delu s pomočjo Foucaultove filozofske misli in njegovih raziskav na področjih razvoja psihiatričnih ustanov in zaporov izpostavi prostor v odnosu do nekaterih njegovih glavnih pojmov, kot so oblast, nadzorovanje in disciplina. Nadalje razloži sam pojem oblasti kot komplesen skupek več različnih dejavnikov in pojasni, da je splošno sprejeto razmišljanje o tem pojmu večkrat zavajajoče. Ker je za razumevanje prostora, ki kot temeljni pojem pri Foucaultu ni izrecno izpostavljen, pomembno razumevanje tako oblasti kakor tudi splošnega delovanja družbenega telesa, se velik del naloge, tudi s pomočjo Deleuzove analize Foucaultovega dela, ukvarja z razlago samega Foucaultovega načina filozofiranja. Drugi del naloge vpelje kot protiutež filozofskemu razmišljanju o prostorih izključevanja sociološko analizo Ervinga Goffmana in osvetli prostore izključevanja v okvirih njihovih vplivov na posameznika. Izpostavi izrazito negativno poudarjeno vlogo psihiatričnih bolnišnic in ostalih totalnih ustanov pri poseganju v posameznikove ustaljene načine življenja in delovanja in spreminjanju oz. izničevanju njegove identitete. V zadnjem delu, se naloga, predvsem s pomočjo raziskave Eve D. Bahovec, usmeri v iskanje prostorov izključevanja, ki bi lahko predstavljali pozitivno naravnane učinke varnosti in kritičnega mišljenja ter poučevanja. Naloga naposled poskuša odgovoriti na vprašanja, ki so povezana z našim razmišljanjem o prostorih izključevanja v filozofskem, sociološkem in arhitekturnem smislu.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times