Affordable Access

Med fikcijo in stvarnostjo / Avtorska interpretacija zmajev

Authors
  • Jurjevič, Nuša
Publication Date
Sep 19, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V teoretskem izhodišču magistrskega dela definiramo polje ilustracije ter se osredinjamo na znanstveno ilustracijo, ki je imela ključni pomen pri poimenovanju, razvrščanju in raziskovanju živih bitij v obdobju velikih svetovnih odkritij 16. in 17. stoletja. Opredeljujemo pojem barvne nomenklature ter izpostavljamo nekatere ilustratorje, pomembne za razvoj naravoslovne znanosti in oblikovanje celostnega pogleda na biotsko raznolikost. V nadaljevanju se ukvarjamo z raziskovalci, avtorji prvih enciklopedij živega sveta, v katerih so predstavljali pridobljeno znanje in kamor so kot del stvarnosti vključevali tudi nekatera bitja fikcije. Med njimi se najpogosteje pojavljajo zmaji, izhodišče praktičnega dela magistrske naloge. Na podlagi definicij zmajev in njihove pojavnosti v različnih kulturah predstavljamo serijo ilustracij, ki osvetljujejo nekatere izmed zmajev v naravnih habitatih, opirajoč se na ilustratorske mojstre preteklih stoletij. Ilustracije predstavljajo temelj zmajske razstave, oblikovane po navdihu kabinetov čudes, ki so bili predhodniki današnjih muzejev.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times