Affordable Access

Med alla barn i fokus : om förskolans roll i flerspråkiga barns språkutveckling

Authors
Publication Date
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
License
Unknown
External links

Abstract

SammanfattningFlerspråkiga barns språkliga situation i förskolan och vid skolstarten står i fokus. Enligt skollagen ska barn med annat modersmål än svenska i förskolan ha möjlighet att utveckla både svenska språket och modersmålet. Förskollärarnas betydelse för barnens möjligheter att utveckla sina språk och ordförrådets betydelse för barnens möjligheter att vid skolstarten utveckla positiva läsförståelsestrategier behandlas. Flerspråkiga barns språkliga situation vid skolstarten och förskolans och skolans roll för barnens lässtrategier diskuteras.

Statistics

Seen <100 times