Affordable Access

Betydelsen av kompetensutveckling inom olika verksamheter / The meaning of development of competence in different operations

Authors
  • Gottfridsson, Anna
Publication Date
Jan 01, 2005
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

För att förändra behövs tillgång till kompetenser. Olika verksamheter har olika behov av kompetensutveckling för att nå sina mål. Att finna behov av kompetenser i förhållande till verksamhetens mål, kan vara en början på att rätt kompetens hamnar på rätt plats utifrån de satsningar som görs. En utvärdering kan göras för att utvisa om verksamheten är på rätt väg mot förändring. Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för kompetensutvecklingens betydelse för att verksamheten ska kunna förändras. Ansatsen är hermeneutisk eftersom intresset är att studera kompetensutvecklingens betydelse och finna förståelse. För att ta del av personernas olika syn och erfarenhet av den verklighet som de befinner sig i består studien av sex stycken intervjuer med personer som arbetar med kompetensutvecklingsfrågor inom sex olika verksamheter. Kompetensutvecklingens betydelse för vad verksamheten kan förändra beror på hur väl de arbetar med att se till kompetensbehov, vilken betydelse det har och vad resultatet utav det ska bli. Resultatet har främst den enskilda medarbetaren ansvar över genom att de har viljan och handlingsförmågan att utveckla kompetens. Studien visar att strategiskt arbete med kompetensutveckling, de olika satsningarna som görs och dess betydelse för verksamheten är avgörande för vad som kan förändras och hur förändringar kan bemötas. / The purpose is to create understanding for the meaning of competence development so the operation can change. Finding needs of competence development and compare their correspondence with the operation’s goals can be a start of right competence on the right place. An operation’s change depends on its use of different competences. Evaluating might be a chance for the operation to estimate their way towards changing The study is based on the hermeneutic tradition since my interest is to study the meaning in competence development and create understanding. By using interview, the interviewee can tell about their different experiences. In this study has six interviews been made with people who works with competence development in six different operations. The opportunity to make changes depends on their work with finding needs of competence, tries to fill them and which result they try to attain. The result of competence development is the co-workers responsibility though they have the will and ability to take action to develop competence. The result appear that strategic work with competence development, the different investment in competence development and their meaning for the operation is a question of matter for what can be changed and how operations can meet changes.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times