Affordable Access

Man kanske ska tänka på vad det är man vill förmedla med sina kläder. : Kvinnliga fritidslärares uppfattningar om sin klädsel och vad som påverkar dem i deras val av kläder i yrkesverksamheten. / Maybe we should think about what we want to say with our clothes. : School-age educare teacher's perceptions of their clothing and what affects them in their choice of work clothes.

Authors
  • Gustafsson, Isabelle
  • Winslööw, Jennifer
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Kläder och mode är ett hett ämne i samhället och kläder har en stor betydelse för vår sociala status. Människor värderar varandra utifrån hur vi klär oss och ser ut och skolan är en plats där många olika människor möts varje dag. Som fritidslärare innebär det att vara en förebild för barn och unga och hjälpa dem i deras utveckling och lärande. Vårt syfte är därför att undersöka vad kvinnliga fritidslärare säger om sin klädsel och vad som påverkar dem i deras klädval i deras yrkesverksamhet. Vi utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att ge deltagarna möjlighet att svara på frågorna på sitt eget sätt. Studien utgår från en kvalitativ metod med inspiration från hermeneutikens tolkningslära. Resultatet visar att fritidslärarna är väl medvetna om vad de väljer att ta på sig för kläder och att kläderna ska vara anpassade för fritidsverksamhetens arbetsuppgifter. Resultatet visade att normer om hur man bör klä sig fortfarande lever kvar och att det är sällsynt att fritidslärare väljer att sticka ut med sina kläder.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times