Affordable Access

"Matematikutbildning är viktigt!" – Men varför det? : En empirisk studie kring tre argument för matematikutbildning / "Mathematics education is important!" – But why is that? : An empirical study of three pro-arguments concerning mathematics education

Authors
  • Runheim, Hannes
Publication Date
Jan 01, 2011
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Detta är ett examensarbete på c-nivå från lärarprogrammet vid Linköpings Universitet. Det undersöker hållbarheten hos tre argument för matematikutbildning vid en applikation på sjuksköterskeprogrammet, också det vid Linköpings Universitet. Arbetet ifrågasätter att matematikutbildning är viktigt för vidare fortbildning samt att matematikövning skulle gynna tankeförmågan. Arbetet undersöker även argumentet att nivån på matematik-kunskaper används för att gallra ut vilka elever som är lämpliga för vidareutbildning. Resultatet som framkommer i undersökningen visar att argumentet att matematiken är viktig för fortbildning är hållbart då det appliceras på sjuksköterskeprogrammet, matematikutbildning på gymnasienivå är en viktig förberedelse för de elever som söker fortbilda sig på sjuksköterskeprogrammet. Resultatet visar även att de studenter som läser på sjuksköterskeprogrammet övar flertalet ‟tankeförmågor‟ i samband med sitt matematikutövande och resultatet visar därmed att argumentet att matematiken gynnar tankeförmågan är hållbart. Slutligen visar även resultatet att argumentet att nivån på matematik-kunskaper skulle användas som gallringsvektyg kan anses ohållbart då argumentet appliceras på sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings Universitet.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times