Affordable Access

Matematiksvårigheter : En studie i hur man kan diagnostisera och hjälpa elever med svårigheter i matematik

Authors
  • Petersson, Tina
Publication Date
Jan 01, 2006
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I denna undersökning studerades vad som menas med matematiksvårigheter samt metoder att upptäcka och åtgärda dessa hos dagens grundskoleelever. Frågor om lärarnas pedagogiska bakgrund och hur de använder sig av specialpedagogik ställdes också. Metoden gick ut på att djupintervjua fyra matematiklärare på grundskolan och genom att relatera pedagogisk forskning till resultaten. I rapporten framkommer att elevernas svårigheter ofta är av allmän art. De har problem med språket och det framkom en samstämmighet mellan lärarna i undersökningen och forskningen som bägge visar på symbiosen mellan matematikundervisningen och undervisningen i svenska. Ett annat problem är att såväl elever som föräldrar fokuserar mer på att få rätt svar än på att förstå processen. Eleverna får således svårigheter med att förklara räkneprocesser. Vanligt är också att de har svårt med taluppfattningen och det abstrakta tänkandet. Rapporten visar att det vanligaste sättet att hitta information om elevernas matematikkunskaper är att använda sig av läroböckernas och skolverkets tester. Diagnoser är dock färskvara då matematiksvårigheter inte behöver vara konstanta. Lärarna försöker bli mer individanpassade och flexibla. Först då lärarna ej vet hur de ska lösa problem rådfrågar de specialpedagogerna. Lärarnas egna kunskaper i matematik varierar stort beroende på när de gick lärarutbildningen och det egna intresset.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times