Affordable Access

Matematikläxan som didaktiskt verktyg : Har lärarens erfarenhet eller vilken läroplan som var aktuell vid lärarens examen någon betydelse för utdelning av den?

Authors
  • Holmkvist, Emelie
  • Kristing, Rafael
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Det finns inget reglemente för huruvida matematikläxor ska delas ut eller inte, det är upp till varje pedagog eller skola att bestämma det själva. Det finns många fördelar såväl som nackdelar med att dela ut matematikläxor. Syftet med studien är att undersöka om lärares erfarenhet och om den aktuella läroplan vid lärares examen påverkar f-3 lärare till att dela ut eller inte dela ut matematikläxor. Vi undersöker även vilken typ av matematikläxa som delas ut samt antalet matematikläxor som delas ut i veckan. Det är en kvantitativ studie där vår datainsamling skett via en enkätundersökning. Den slutsats vi kommit fram till är att varken erfarenhet eller aktuell läroplan vid examen påverkar antalet matematikläxor som delas ut. Vi kan konstatera att lärarna oftast delar ut matematikläxor med syftet att repetera och befästa kunskap och det är vanligast att dela ut en (1) matematikläxa i veckan. / There is no regulation as to whether homework in mathematics should be assigned or not, it is up to each teacher or the school to decide. There are many advantages as well as disadvantages to handing out homework in mathematics. The purpose of this study is to examine if teachers' experience and if the curriculum at the time of the degree affects whether teachers assign mathematics homework. We will also examine what type of homework in mathematics that is assigned, and the number of times homework is given each week. This is a quantitative study where our data collection took place via a survey. The conclusion we have reached is that neither experience nor current curriculum at the time of the degree affect the amount of homework that is handed out. We can conclude that the teachers usually hand out homework in mathematics with the purpose of rehearsing and fortifying knowledge and it is most common to hand out homework once a week.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times