Affordable Access

Matematikkunskaper i Sverige och Spanien : En komparativ studie av kunskapsutvärderingar och styrdokument

Authors
  • Karlströms Rodriguez, Elise
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I Sverige har barn och ungdomar i såväl grundskolan som gymnasiet sämre matematikkunskaper idag jämfört mot tidigare år (Pettersson m.fl. 2010 s.71). Kan orsaken till försämrad matematikkunskap stå att finna i utformningen av styrdokumenten? Sverige och Spanien har nått liknande resultat i internationella kunskapsutvärderingar. Det här examensarbetet jämför dessa två länders kursplaner för matematik i syfte att bidra med kunskap om relationen mellan två stora kunskapsutvärderingar och kunskapskraven i de två länderna för att om möjligt erbjuda förklaringsgrunder till ländernas resultat i dessa två kunskapsutvärderingar. Syftet uppnås med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys av de två ländernas kursplaner för matematik. Analysen tar sin utgångspunkt i teorier om epistemologi. Resultatet visar att kunskapsinnehållet i den spanska kursplanen är mycket tydligt och specifikt och kunskapskraven är höga. Den svenska kursplanen ger stort utrymme för tolkning och är mer diffus. Framförallt är det episteme och techne som framträder i kursplanerna.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times