Affordable Access

Marketingová analýza společnosti Equiservis, spol. s.r.o. / Marketing Analysis of Equiservis, spol.s.r.o

Authors
  • rudorferová, karolína
Publication Date
Jun 12, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá marketingovou analýzou společnosti Equiservis s.r.o. a má za cíl zhodnotit marketingové postavení na tuzemském trhu, k čemuž dochází především pomocí PEST analýzy a analyzování marketingového a komunikačního mixu na základě informací s marketérkou společnosti a následném ověření zákazní-ky pomoc dotazníkového šetření. Závěrem práce je shrnutí výsledků dotazníku, a tedy vyhodnocení postavení společnosti na trhu. / The bachelor thesis deals with the marketing analysis of the company Equiservis, Ltd. The objective of the thesis is to evaluate the marketing position on market which occurs primarily through PEST analysis and analysis of the marketing and communication mix based on information from the company`s marketer. The claims are then verified by customers with using a questionnaire. The conclusion of the bachelor thesis is a summary of results from the questionnaire, and then an evaluation of the company`s position on the market.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times