Affordable Access

Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků vybraného podniku / Marketing Research of Customers Satisfaction of a Selected Enterpriese

Authors
  • Klímek, Ivo
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce je zaměřena na měření spokojenosti zákazníků společnosti prodávající kování, vrata, stavební materiál a také reklamu. V této práci jsou uvedeny základní informace týkající se způsobu provedení měření spokojenosti. Dále je zde představena samotná společnost. Hlavní částí této diplomové práce je analýza měření spokojenosti zákazníků. Je sestrojen dotazník, který je vytisknut a předán do společnosti osobně. Zaměstnanci společnosti jsou požádání, aby dotazník zákazníci vyplnili. Následně jsou data vyhodnocována a navržena doporučení pro zlepšení spokojenosti zaměstnanců u této společnosti. / This diploma thesis focuses on the measurement of customer satisfaction of the company selling fittings, gates, building materials and advertising. This work provides basic information on how to measure satisfaction. Here is the company itself. The main part of this diploma thesis is analysis of customer satisfaction measurement. A questionnaire is produced, which is printed and handed over to the company in person. Employees of the company are asked to fill out the questionnaire. Subsequently, the data is evaluated and recommendations are proposed to improve employee satisfaction with this company. / 545 - Katedra ekonomiky a systémů řízení / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times