Affordable Access

Návrh marketingové komunikace pro zvýšení návštěvnosti lékárny / Marketing Communication Design for Pharmacy Turnout Increase

Authors
  • Vietoris, Jan
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové komunikace pro zvýšení návštěvnosti Lékárny Na Zelené. Diplomová práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část vychází ze studia odpovídající literatury, zabývá se teoretickými východisky strategie marketingové komunikace a charakteristikou Lékárny Na Zelené. Praktická část se zabývá sběrem dat prostřednictvím dotazníkového šetření se sto respondenty a následnou analýzou těchto dat, na základě které jsou vytvořeny návrhy a doporučení, které by měly vést ke zvýšení návštěvnosti dané lékárny. / This master thesis focuses on the design of marketing communications to increase a visit rate of Pharmacy Lékárna Na Zelené. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part is based on studies relevant literature, it deals with the theoretical bases of marketing communication strategies and characteristics of the Pharmacy Lékárna Na Zelené. The practical part focuses on the collection of data through questionnaire survey of one hundred respondents. Next step was an analysis of these data. Recommendations were made based on analyzing these proposals. Suggestions and recommendations should lead to an Increase in attendance of this pharmacy. / 116 - Katedra marketingu a obchodu / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times