Affordable Access

Management střední stavební firmy / Management of a Medium Sized Construction Company

Authors
  • pacák, jan
Publication Date
Feb 10, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce se věnuje managementu středního stavebního podniku, respektive uskupení podniků vedených společností Albatros design, s.r.o., které působí na českém stavebním trhu. V rámci práce je řízení zhodnoceno z pohledu finančního managementu, organizace a procesního řízení včetně vytyčení teoretických pojmů. V případě identifikace nedostatků jsou následně navržena jejich řešení, která jsou dále aplikována v případových studiích a je tak ověřena jejich funkčnost a přínos. Ověřen je také dopad nových řešení do tvorby cenových nabídek. / This thesis deals with the management of a medium-sized construction company, or a group of companies run by Albatros design, s.r.o., which operates on the Czech construction market. Within the work, management is evaluated from the point of view of financial management, organization and process management, including the definition of theoretical concepts. In the case of identification of deficiencies, their solutions are subsequently proposed, which are further applied in case studies and their functionality and benefits are verified. The impact of these new solutions on the pricing is also verified.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times