Affordable Access

Maktdistans inom finans : En kvalitativ undersökning av maktdistansen inom turkisk banksektor

Authors
  • Forsberg, Peter
  • Saygin, Sevgi
Publication Date
Jan 01, 2015
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Uppsatsen är en kvalitativ studie av maktdistansen i den turkiska banksektorn. Syftet är att beskriva hur maktdistansen ser ut i den turkiska banksektorn. Intervjuer har genomförts med sex personer i olika positioner inom en turkisk bank. Den teoretiska utgångspunkten är Geert Hofstedes kulturdimensionsteori, mer specifikt den dimension som behandlar maktdistans. Tre egna begrepp har skapats med utgångspunkt i Hofstedes teori om maktdistans i arbetslivet. Dessa begrepp ligger till grund för operationaliseringen och intervjufrågorna baserades på dessa. Begreppen rör frågor om hierarkier, beslutsfattande och relationer. Utifrån de resultat som sedan presenteras kan maktdistansen i den undersökta banken fastslås som relativt stor och med hjälp av jämförelser med tidigare studier finner vi stöd för att maktdistansen inom den turkiska banksektorn är stor. Maktdistansen inom den turkiska banksektorn är således stor och att det är viktigt för praktiker att känna till detta om de vill etablera sig i länder med liknande kultur.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times