Affordable Access

Magdeburská zahrada, Terezín / Magdeburg Garden

Authors
  • bartek, michal
Publication Date
Jun 12, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cieľom návrhu je sprístupnenie nedostupného pozemku miestnym obyvateľom Terezína. Nevyužitý a oplotený priestor za Magdeburskou kasárňou dýcha prázdnotou. Magdeburská záhrada je miesto určené na odpočinok, načerpanie nových síl. Návrh počíta s kultúrnymi akciami a reštaurátorskou činnosťou v záhrade, dostupnou pre verejnosť, ktorá je prepojená so súčasnou funkciou Magdeburskej kasárne. Reštaurovanie dobových reliktov ukazuje obyvateľom ale i turistom úplne nový pohľad na toto podceňované remeslo. Do priestoru pred fasádou kasární vstupuje s jasným historickým odkazom a umiestnením ľahká drevená stavba s vyhliadkovou funkciou kaviarne. Cez slnečné dni prináša možnosť vypiť si dobrú kávu a teplé letné večery využiť na premietanie krátkometrážnych dokumentov a filmov na fasádu kaviarne. / The aim of the project is transforming a previously inaccessible area into the public space available for the local citizens of Terezín. The unused and fenced area behind Magdeburg barracks has been long vacant. Magdeburg garden is a place intended for relax and gaining new energy. The project counts with the cultural events and with the restoration work in the garden made available for the public to see which is related to the current function of the Magdeburg barracks. Restoration of the relics of the 20th century shows citizens and tourists a whole new viewpoint on this undervalued craft. In the area in front of the façade of the barracks is located a lightweight construction with a clear historical reference and position. It works as a café which allows visitors to drink a good coffee and at the same time the façade of the café can be used for screening short documents and films during warm summer evenings.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times