Affordable Access

Människan i fokus : En studie om det offentliga rummets utformning och användning i Uppsala

Authors
  • Hajalli, Mikael
Publication Date
Jan 01, 2024
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Studiens syfte är att öka förståelsen till hur den bebyggda miljön påverkar mänskligt beteende samt stadens sociala liv. Ett särskilt fokus placeras på vilka aktiviteter som genomförs i det offentliga rummet och olika faktorer som kan påverka i vilken omfattning de genomförs. Studien använder kvalitativ metod i form av dolda icke-deltagande observationer och platsanalys för att belysa detta. Metoden tillämpades på tre platser i Uppsala – Stora torget i Uppsala centrum, Gottsunda centrum och Vaksala torg. Resultatet visade att de vanligast förekommande aktiviteterna varierade från plats till plats. Detta kunde bero på utbudet av verksamheter som fanns i omgivningen, men även utformningen av själva platsen. En plats som är välutformad för gångtrafikanter bör kännas trygg, erbjuda många möjligheter till interaktion och vara tillgänglig för så många som möjligt. Gånghastigheten visar sig även ha en viss påverkan kring hur mycket en plats kan upplevas vara levande eller ej. Trots att studien fokuserar på tre platser i en och samma stad, är de alla av olika karaktär med varierade utformning och omgivning, därmed belyses olika typer av platser som kan förekomma i stadsmiljön.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times