Affordable Access

Load bearing capacity tests of mechanical joining on timber-concrete beam

Authors
  • Agel, Petr
  • Lokaj, Antonín
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
[email protected]ŠB-TUO
License
Unknown
External links

Abstract

Dnešní dřevo-betonové kompozitní konstrukce jsou, pro spojení dobrých vlastností obou materiálů, vhodným řešením pro novostavby i rekonstrukce obytných, či občanských budov. V odborné literatuře se objevuje mnoho způsobů jak spojení (spřažení) dřevěného trámu a betonové desky provést. Způsoby spřažení jsou stále více sofistikované, což s sebou nese i větší nároky na kontrolu provádění a technologický postup. Cílem této práce je navrhnout technologicky nenáročný způsob spřažení, otestovat jeho únosnost a porovnat výsledky s jiným obdobným systémem spřažení.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times