Affordable Access

Müşteri İlişkileri Yönetimi Ve Mimari Tasarım / Mühendislik / İnşaat Süreçlerinin İşletme Yönetimi Kapsamında Bütünleştirilmesi / Linking Customer Relationship Management And Architectural / Engineering / Construction Processes Through Facility Management Integration

Authors
  • Ercoşkun, Kerem
Publication Date
Jan 01, 2006
Source
Ulusal Üniversitelerarası Açık Erişim Sistemi - İstanbul Teknik Üniversitesi
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 / Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 / Bu çalışmada yapı ürün modelinin kullanım süreçlerinde test edilmesi sonucu ortaya çıkan bilgi ve verilerin, tasarım süreçlerine aktarılarak ilgili bina enformasyon modelinin bilimsel analizini kolaylaştırmak ve her seferinde daha kaliteli ve endüstrileşmiş sistemler tasarlanmasını mümkün kılacak bir bilişim bağlantısı oluşturmak hedeflenmektedir. Bina kullanıcılarından sürekli ve doğru verileri toplamak üzere Bakım Onarım Servislerini bütünleştiren bir iş modeli ve bu iş modeli için seçilecek Müşteri İlişkileri Yönetimi (MIY) çözümleri analiz edilmiş ve sonuçta bir “İlişki Yönetimi Modeli” sentezlenmiştir. Enformasyon sistemleri açısından bakıldığında tasarım süreçleri bir “Bina Enformasyon Modeli”nin tanımlandığı süreç, “Yapım” bu “Bina Enformasyon Modeli”nin kullanıldığı ve karşılığında bir “Yapı Ürün Modeli”nin oluşturulduğu süreç, “Kullanım” ise bu “Yapı Ürün Modeli”nin test edildiği süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalitenin tasarımla başladığı gerçeğinden yola çıkıldığında, “tasarım”, “yapım (inşaat)”, “kullanım” süreçlerini bütünleştirecek bir bağlantı enformasyon seviyesindeki birçok açığın kapanmasına yardımcı olacaktır. Bu çalışmada bahsi edilen enformasyon boşluğu analiz edilmekte ve bu boşluğu köprülemek için kalite odaklı bir bilişim modeli önerilmektedir. / Over the years, IT industry has tried many approaches to come to grips with the heterogeneity of software. Interoperability is a proven strategy to overcome this problem and facilitate converting of implicit knowledge to explicit knowledge. This interoperability may be established by a tightly or loosely coupled integration mechanism though for construction sector tightly coupled integration is not enough. There is an increasing demand for loosely coupled integration with the support of standardized models. Customer Relationship Management Information and Communication Technologies promise some opportunities to overcome these problems and facilitate knowledge capture throughout the lifetime of buildings. In this research we are focusing on a link between Facility Management processes as the point of customer interaction and the design processes as where the quality is defined for an AEC product. This link is basically consisted of an IFC compliant Virtual Building Information Model (VBIM) and its connection to Issue Tracking Systems and relevant Knowledge Base in CRM software systems through a VBIM History Server. / Doktora / PhD

Report this publication

Statistics

Seen <100 times