Affordable Access

Likabehandlingsplaner och nätmobbning : En studie av nätmobbningens plats i mellanstadieskolors likabehandlingsplaner

Authors
  • Johansson, Emma
  • Berg, Lovisa
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna uppsats syftar till att undersöka tre olika mellanstadieskolors likabehandlingsplaner för att  se vilket stöd och arbete som finns kring nätmobbning. Skolorna är belägna i mellansverige och  är av varierande storlek. Som ett komplement till detta har även tre lärare intervjuats för att ge en  uppfattning om  vad de anser om ansvar och det praktiska stödet som finns i deras skolas  likabehandlingsplan. De tre lärarnas skolors likabehandlingsplaner undersöks inte i uppsatsen —  de analyserade likabehandlingsplanerna tillhör alltså andra skolor.    Undersökningen av likabehandlingsplanerna har skett med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.  Detsamma gäller de underlag som kommit fram i och med intervjuerna.    Utförd analys visar på betydande brister vad gäller inkluderandet av nätmobbning i de undersökta  skolornas likabehandlingsplaner. Det finns dock underlag i två av likabehandlingsplanerna som  tyder på att dessa skolor ändå inte är helt omedvetna kring nätrelaterad mobbningsproblematik.     Två av de intervjuade lärarna ansåg att det inte fanns tillräckligt med stöd i deras skolors  likabehandlingsplan gällande nätmobbning. Synen på ansvarsfrågan varierade mellan samtliga  lärare, men de hade som gemensam grund att problemen med nätmobbning växt under de  senaste åren och att den även påverkar den dagliga verksamheten i skolan. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times