Affordable Access

Zvedací zařízení na motocykl / Lifting Equipment for Motorcycle

Authors
  • Caisová, Radka
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zvedacího zařízen pro motocykl. Součástí práce je rešerše zvedacích zařízení. V dalších kapitolách jsou navrženy možnosti pneumatických obvodů pro zvedák a také jeho konstrukční řešení. Konstrukční řešení je spočítáno. Je vyřešen jeden z návrhů, pro který jsou vybrány vhodné pneumatické komponenty. Řešení je doplněno o kontrolu průtokové propustnosti pneumatického systému, sestavným výkresem a schématem. / This bachelor thesis deals with design of lifting device for motorcycle. Part of the thesis is a survey of lifting equipment. In the next chapters the possibilities of the pneumatic circuits for the lifter and its design are suggested. The design solution is counted. One of the proposal is solved and suitable pneumatic components are selected. The solution is complemented by the flow permeability of the pneumatic system, the drawing documentation and the scheme of pneumatic circuit. / 338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times