Affordable Access

Lichtbelasting; overzicht van de effecten op mens en dier

Authors
  • de Molenaar, J.G.
Publication Date
Jan 01, 2003
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Kunstmatige verlichting van de nachtelijke omgeving was tot voor minder dan driekwart eeuw geleden van een dusdanig beperkte omvang en intensiteit dat die tegenwoordig voor velen nauwelijks meer voorstelbaar is. In het reilen en zeilen van onze moderne maatschappij heeft openbare verlichting inmiddels een dusdanig belangrijke plaats verworven dat die nu niet meer weg te denken is. Die verlichting dringt vanuit de steden en dorpen steeds verder in het buitengebied door. Duisternis wordt een schaars goed. Deze ontwikkeling gaat niet onopgemerkt voorbij. Er voltrekt zich een bewustwordingsproces dat zich uit in een groeiende zorg over mogelijk risico voor mens en dier. Recente studies laten inderdaad zien dat kunstmatige verlichting een veelzijdige negatieve invloed kan hebben. In dit rapport wordt een toepassingsgericht overzicht gegeven van de kennis van de effecten van lichtbelasting op mens en dier, alsmede suggesties voor preventie, mitigatie en kwalificatie van relatief kwetsbare gebiedstypen, ten behoeve van het generieke en gebiedsgerichte beleid.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times