Affordable Access

Levi populizem v Makedoniji: Twitter komunikacija vodje politične stranke Levica Dimitarja Apasieva

Authors
  • Sionova, Sofija
Publication Date
Jul 11, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Okoli leta 2000 postane populizem široko raziskovan koncept, saj se v tem obdobju pojavi vse več populističnih strank, tako na politični desnici kot na levici. S tem, ko populizem postane razširjen, se veliko političnih akterjev odloči, da bodo glasove ljudstva osvojili s pomočjo skrbno ustvarjene podobe karizmatičnega vodje, ki je prišel, da reši ljudstvo pred koruptivnimi elitami. Takšen primer je tudi makedonski populistični vodja politične stranke Levica, Dimitar Apasiev. V obdobju dveh volitev, od ustanovitve stranke, je Apasiev pridobil 4 % glasov in dva sedeža v parlamentu. Cilj diplomskega dela je prikazati njegovo komunikacijo in slog ter določiti, ali Apasiev komunicira bolj kot levi ali desni populist z uporabo treh populističnih antagonizmov: osredotočenost na ljudi, anti-elitizem in drugačenje (othering) ter analizirati, ali obstajajo vzorci populizma čez več časovnih okvirjev. Z uporabo diskurzivne analize sklepam, da ni vsaka kritika političnega vodstva populistična. Čeprav ima Apasiev določene znacˇilnosti levega populizma, kot so npr. kritiziranje elit skozi humor in ustvarjanje vzdevkov ter poveličevanje ljudi zaradi njihove čistosti - medtem ko se postavi kot njihov vodja -, ne moremo skleniti, da je populist. Edini vzorec, ki se pojavi v analizi populizma, kaže na pogostejšo populistično retoriko v času začetka pandemije koronavirusa.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times