Affordable Access

Levenscyclusanalyse van vaste rundermest, runderdrijfmest, digestaat, GFT-compost en kunstmest bij gebruik in de biologische en gangbare landbouw = Levenscyclusanalyse meststoffen bij gebruik in de gangbare en biologische landbouw

Authors
  • Dekker, P.H.M.
  • Stilma, E.S.C.
  • van Geel, W.C.A.
  • Kool, A.
Publication Date
Jan 01, 2009
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Door PPO is een levenscyclusanalyse uitgevoerd van vaste rundermest, runderdrijfmest, digestaat, effluent en dikke fractie van gescheiden digestaat, GFT-compost en kunstmest (kalkammonsalpeter, Tripelsuperfosfaat en Kali 60), waarbij de mestproducten met elkaar zijn vergeleken in de fase van productie van de meststof en het transport naar de akkerbouwer (fase 1) en in de fase van toepassing op de akker (fase 2). Vergeleken zijn het energieverbruik, de broeikasgasemissie, ammoniakemissie en nitraatuitspoeling in een vergelijking per ton meststof, per kilogram stikstof en toegepast in een bemestingsstrategie in bedrijfsverband in een biologisch en gangbaar bedrijfssysteem. Behalve de milieukundige aspecten is ook de landbouwkundige waarde van de meststoffen beoordeeld; de bijdrage die de meststoffen leveren aan de directe voeding van het gewas, aan het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid en het vergroten van de oogstzekerheid

Report this publication

Statistics

Seen <100 times