Affordable Access

Let´s talk about sex? : En intervjustudie om boksamtal som metod för sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans tidigare år

Authors
  • Björkman, Elora
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 säger sig använda och strukturera boksamtal inom svenskämnet i syfte att öka elevers kunskap inom sex- och samlevnad. Vidare syftar studien till att undersöka hur lärare resonerar kring begreppet sex- och samlevnad i grundskolans tidigare år och hur boksamtal kan påverka diskussioner kring sex och samlevnad. Studiens syfte besvaras genom en kvalitativ metod i form av enskilda intervjuer. Resultatet visar att många lärare använder boksamtal som metod inom svenskämnet för att starta diskussioner inom sex- och samlevnad samt andra livsfrågor. Studien påvisar vikten av att använda boksamtal i undervisning där svåra ämnen diskuteras. Det framkommer även att lärare ser boksamtal som en hjälpsam och betydelsefull metod i ämnen där lärare uttrycker en osäkerhet. Vidare framkommer det att lärares syn på om sex- och samlevnadsundervisningen bör representeras i grundskolans tidigare år varierar. Således får inte alla elever en sex- och samlevnadsundervisning trots att tidigare forskning belyser vikten av att sex- och samlevnadsundervisning bör startas tidigt i elevens skolgång. / <p>Svenska</p>

Report this publication

Statistics

Seen <100 times